GDPR


VÅR HANTERING


INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din integritet och är därför angelägna om att skydda de personuppgifter vi har om dig. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), och vår policy beskriver vilka rättigheter du har och hur du gör dem gällande.


SAMLA IN UPPGIFTERVad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och personnummer. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en person.


Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig i samband med att du kontaktar oss. Personuppgifterna kan även samlas in från statens personadressregister för att säkerställa att vi har rätt uppgifter till dig, t.ex. om du flyttar.


Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med olika samarbetspartners såsom underleverantörer av tjänster, våra revisorer, vår och din bank och leverantörer av våra IT-system som vi behöver för vår verksamhet.


Säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Vi är personuppgiftsansvariga gentemot våra kunder och kräver därmed och kontrollerar även att

våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och enligt lag.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas under den tid du har en beställning med garantitid och för vår bokföring. Vi sparar dina personuppgifter under garantitiden så att du kan kontakta oss om något är fel. Uppgifterna raderas enligt ovanstående kriterier.


När dina personuppgifter behandlas av oss har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  • Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker).
  • Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du har godkänt den.


Hantera offertförfrågan

När du kontaktar oss för att få en offert sparar vi dina kontaktuppgifter för att kunna svara på din förfrågan. Vi vidarebefordrar även ritningsunderlag till våra underleverantörer där ditt namn förekommer.


Hantera beställning

Utöver att dina uppgifter används för att hantera din beställning kan uppgifterna användas för att informera dig om vad som är på gång och för att svara på frågor som du ställer till oss.


Våra skyldigheter

Våra skyldigheter är att vara ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och bestämma för vilka ändamål uppgifterna ska användas till.


Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på e-post: info@rubinror.se